01. SULU 'UCI

 

Crazie tille a mammata

Pi lla ricotta e la ciuncata,

Li muzzarelle, casu friscu e poi

Li fesche tille li li tornu crai

Ci vuei.

 

Crazie puru a sirita

Ci ole cu bbegna stamu sempre qua

Senza 'na lira ma cu tantu amor

Comu la gente ca stae sempre for...

...E poi.

 

Crazie pi totta 'ddha rucula

'Ndi la mangiamu sempre a ntaula

E pi quiddhi quattru sprucini

Ca cu lli cogghe è 'rriata mentru 'lli Cafari

Ti lunetì, ti venerdì...

Va ssacci mo'...

 

________________________

 

 

02. SPUNTA LU MIERU INTRA 'LL'OTTE

 

Otte scura, otte senza tampagnu,

Otte ca cola e ca fete ti lagnu.

Ahi, sorta mia! Topu tanta fatia,

Tuttu minatu lu mieru mia!!!

 

Spunta lu mieru intra 'll'otte!

Spunta lu mieru intra 'll'otte!

 

Nusterza mmatina intra la cantina

So' scisu cu pigghiu lu mieru:

'Na lava aggiu truatu:

Era tuttu spittirratu

Lu mieru ti l'otte spuntatu!

 

Cuarda ce condizione:

M'ha fattu mota cratazione.

Ahi, Matonna mia!

Muggherima sta rrìa!

 

Ci t'ha scuncriatu, lu mieru ha spuntatu

E mo no ttinimu 'bbivìmu!

E ca gghera quiddhru bbuenu!

Mi ene cu ti lu menu

'Nu cuerpu ti ccetta 'nu cuerpu!

 

Malitetta 'st'annata:

E pare ca m'ha iastimata!

E mo ti tuttu stu citu

Nui ce 'ndi facimu?

 

Cocu meu (Gregorio mio.)

Quantu mieru minatu! (Quanto vino acetato.)

Era lu nueu, (Era il nuovo.)

Lu ecchiu s'era spicciatu! (Il vecchio era finito.)

 

Comunque vada,

Bona o fiacca st'annata

Mieru ti casa non d'aggiu trasire!

 

Spunta lu mieru intra 'll'otte!

E iò mo cu ce mi 'mbrillu!!!

 

________________________

 

 

03. NESSUNO MI PUÒ CCUMPAGNARE

 

La verità ulìa vo' a mare però

La verità ulìa vo' a mare però...

 

Nessuno mi può ccumpagnare nemmeno tu

(La verità ulìa vo' a mare però)

Lu sai aggiu foratu na fiata, no ccappu cchiù!

(La verità aggiu foratu a Nardò)

 

Iò già sta pinsava a te

Cu lla cinquecentu blé

Ha dittu ca inivi prestu e so' già le tre

Malitettu a te!

 

Ognunu ha dirittu ssi cala intra 'll'acqua, o no?

(L'umidità mi fa male però)

Qua rischi cu mueri ti cautu ci stai a Nardò

(La verità aggiu foratu, perciò)

 

La vespa stae ddha Gegè

Ci passi la pigghi te

Ca Pippi no m'ha pajatu e tu sai comu è:

Sordi non ci nd'è!

 

Aggiu chiamatu Gigi, Ucciu, Rafele e te

Sta bi spettu già ti n'ora, toi, tre

Iò bi cercu sempre e sai piccé?

Ci no bbiniti ui restu sempre qua!

 

Totu, Totu cu Mimina so' sciuti già

S'onu calati a mare a Santu Sitru

Ma ti crai annanzi 'mpromettu ca

La bricichetta non ci la mprestu cchiù!

 

Nessuno mi può ccumpagnare nemmeno tu

(La verità ulìa vo' a mare però)

Ti l'aggiu già ditta na fiata, no parlu cchiù!

(La verità ulìa vo a mare perciò)

 

Imbece ti spettu a te

La ticu a mesciu Lelè

Ma quiddhu a st'ora sta dorme e tu sai comu è

Pensa picca a me!

 

Cocu, Cocu cu 'Ssuntina già stonu ddhà

Stisi allu sole comu na lucerta

E pi colpa tua succede ca

Iò restu sempre comu nu baccallà!

 

Nessuno mi può ccumpagnare nemmeno tu!

 

________________________

 

 

04. FILARI E CRAGGIOPPE

 

Ce ndi sai tu ti n'otte ca culava?

Ti nu nunnu ca l'ua si stumpava?

E di l'igne ca tinimu alli Patuli ce ndi sai?

 

Ti nu fondu ripa ripa a casa mia

Ti tre ettari giù in periferia

Ce ndi sai tu ti li tenute mia, ce ndi sai?

 

Canusci me, li frati mia

Tu sulu sai ca 'indimamu martitìa

Canusci me, la razza mia

Tu sulu sai ca simu ciucci ti fatìa

 

Ce ndi sai ti quattr'orte ti cranu

Ca ha bisugnatu li mietimu totte a manu

Ca la trebbia s'è scasciata nustirzignu, ce ndi sai?

 

La malatìa

(M'aggiu 'ddunatu l'addhu giurnu a mienzu fore)

Gghè mota sai

(Propriu mentre sta facìa li pitalore)

E fresa ieri e 'nzurfa oce e pompa crai

(Ci lu liquidu gghè beddhu blé cu la tenge sai)

Si tu la salverai!

 

Davanti a me nc'è na partita

Cu la puempi costa fatica

E noe nuetti e noe giurni

Cara, bbòcca la menza piccé

 

Davanti a me nc'è tre filare

(Tamme forza Diu mia!)

E st'acqua si nd'ha bastare

(E speriamu ca basta)

E noe nuetti e noe giurni

Cara no mi mbuddhare se puoi!

 

Canusci me

(Ce ndi sai ti nu fondu a Pappagghianu)

La fresa mia

(Ca ha bbisugnatu cu lu fresu contromanu)

Tu sulu sai ca queddha sola no fatìa!

(Ca onu misu lu divietu

e di la tretta mo 'no pozzu trasire!)

 

Ce ndi sai tu ti quiddhu ca sta passu

Ca stu fondu quasi quasi ca lu lassu

Mi ritiru ca tantu la pensione iò la pigghiu già

Pi l'invalidità!

(Sì, ce ndi sai!)

 

Davanti a me nc'è na partita

Cu la puerti costa fatica

E noe nuetti e noe giurni

Cara, fammila indìre piccé

 

Davanti a me nc'è tre filare

(Talle lumi Diu mia!)

Nu fessa si l'ha ccattare

(E ci mai vuei cu ccappa!)

E noe nuetti e noe giurni...

 

Cara, no mi rumpire se puoi...

 

_________________________

 

 

05. MEDLEY TI LU 'NTUNICATORE

 

CHI 'MPASTERÀ LA TUNICA

 

"Ora si fatìa, iò vo mo' e tornu a menzatìa"

(Vabbè, ma quanta conza aggiu fare?)

"Una bitoniera, e no fare 'ssi fazza sera!

(E quandu tornu)

 

Cucchiara e fracassu tra le tue mani

Pariti a stuccare culli richini

Ciernite to' nuzzuli e poi 'ntunica!"

 

Speru ca 'ndi basta!

"Essiògghia, mo' cittu e 'mpasta!

Sciacqua lu fracassu, la cucchiara

E no scire a spassu!"

 

Puei scire tranquillu, mesciù Lelè!

Cu fazzu la conza lassame meve

'Nchiàna sussu 'll'andita e poi 'ntunica!

 

Chi 'mpasterà la tunica?

La bitoniera elettrica

E l'andita già sta 'llettica

Sta temu mi 'mpeddhu 'ddhà ssobbra

Cunnossìa rrocula!

 

Chi 'mpasterà la tunica?

"Tocca lla faci an forza tu,

Piccé iò già sta mmi ndi fu."

Preferìa nanzi mmi tagghiu li vene,

Ci 'ene cu 'mpasta cu me?

 

MALITETTA BBITONIERA

 

Sono le dieci oramai

La conza no lla 'mpastai

Però no gghè corpa mia:

Ce ndi sapìa ca 'sta fessa no partìa?

 

Ce 'mpastu ci qua corrente non c'è?

E mo' torna puru mesciu Lelè!

Ecculu qua ca 'sta rrìa!

Ahi, sorta mia: aggiu persu la fatìa!

Ahi, sorta mia: e li ccappu totte iò!

 

Se, se per impastare conza

Servirai, Malitetta Bbitoniera!

Che importa se, se per impastare

Basta un'ora:

Che fretta c'era, Malitetta Bbitoniera,

Che fretta c'era cu ti scasci propriu mo'?

 

E LA CONZA GGHÈ MAZZA

 

"E lu mesciu è turnatu

E la conza tu non ha 'mpastatu"

 

Ce nci corpu ci la bitoniera

Non c'ha funziunatu?

 

"E no t'ieri fitatu cu 'mpasti

Cu ruezzulu e pala?"

 

No piccé iò appena mi ttumbu

L'ernia mi scala!

 

Ce dannu nc'è? Ce costu nc'è?

"Statte accortu ca fazzu 'lla paji te!"

La prolunga stae 'ppuntata e lu crassu nc'è

E susu 'll'andita, 'ddhà sobbra all'andita

 

Nc'è li fierri cu lla ccunzamu

'Itimu se facimu armenu la prima manu!

Era megghiu 'ndi 'ccattamu 'na mulazza

E poi sia, ce ndi l'ha fare

Ci la conza esse mazza!

 

L'iportante ca ndi paja lu patrunu

Ma lu coraggiu lli cercu li sordi

Quiddhu non c'è...

 

SCUDU, FRACASSU E CUCCHIARA

 

Cullu scudu, fracassu e cucchiara

Ndi 'mpiddhamu sull'andita nui

E fucimu su certe taule strette

Ca allu circu no ssi fitanu

 

Cu lla conza intra 'lla caldarina

'Ntunicamu e cantamu cusì

Cu lla facce totta 'nziddhiciata

Simu 'Ntunicaturi gnorsì!

 

Cu lla

Conza intra 'lla caldarina

'Ntunicamu e cantamu cusì

Cu lla facce totta 'nziddhiciata

Simu 'Ntunicaturi,

Ma 'Ntunicatur,

Ce 'Ntunicaturi gnorsì!

Ciacciàccia!

 

________________________

 

 

06. TU MI RRUBBI L'ANDIDA

 

'Ntunicatore comu te

Chi cazza è? Chi cazza è?

Tene na cinquecentu blé

Chi cazza è stu fessa?

 

Usa fracassi comu te

Chi cazza è? Chi cazza è?

'Ntunica propriu comu te

Chi cazza è? No sacciu!

 

Quandu li case sontu ierte

Ene ddha ddo te, ene ddha ddo te!

 

Cu ti rrubba l'andida

E poi la mmunta addha ddo sé

Ma iò lu eciu e ti la ticu a te.

 

Ca ti rrubba l'andida.

E poi la mmunta addha ddo sé

Ma mentre sta zzacca 'ntunica

Eccu ca poi ti corpu rrivi te!

 

Scindi ti ddha: l'andida è mia!

E tu ci si? E tu ci si?

Cino mo' chiamu la polizia!

Ahi sorta mia: sta scendu!

 

Queddh'andida non è la tua

E invece sì! E invece sì!

Gghete ti nu cumpare mia!

No dire fessarie!

 

Nusterza notte mentre iò turmia

Si bbinutu tu, t'aggiu istu iò!

Tu mi rrubbi l'andida

E poi la mmunti addha ddo te

Ma t'onu istu e l'onu titta a me.

 

Ca mi rrubbi l'andida.

E poi la mmunti addha ddo te

Ma mentre sta zzacchi 'ntunichi

Mi ddonu ti la cinquecentu blé!

 

Mo' ti sgugnu l'anguli...

 

_________________________

 

 

07. MENA SBATTIME L'OE

 

Acatuccia ende l'oe

Sotta alla chiazza cuperta

Acatuccia ende l'oe

L'oe fresh

 

Sbatti l'oe, l'oe fresche

Ca facimu na frittata

Sbatti l'oe Acatuccia

Mena ca sta tegnu fame

 

Mena sbattime l'oe

Ti la jaddhina, la jaddhina mia

 

Acatuccia statte attenta

Cunnossia so' nfitisciute

O mai sia nc'è la salmonella

Oh, mai sia Signore!

 

E sbatti l'oe pi piacere

Ca mi sentu ribbusciatu

E sbatti l'oe Acatuccia

Mena ca gghè menzatia

 

Mena sbattime l'oe

Ca sto llisatu, llisatu fiaccu

 

Mena sbattime l'oe

Ti la jaddhina mia

 

_________________________

 

 

08. TETTA

 

Cumbà, ce sta guardi?

Sto fiaccu, embé?

Lu fattu è ca Lei non c'è più!

 

Tetta, torna qua, 'ddhà mmarituta

Piccé iò sulu sto co' nu bbaccallà.

Senza 'Ntunietta sto misu intra li cuai ai ai

Oh, ma torna qua! Oh, Tetta!

 

Oh, Tetta! Ieni e bbiti stu piccinnu tua

Chiange sempre: s'è fattu la bua!

Queddha, mammata, tice:

"Ha fattu buenu" Però no: non ci sto!

Oh, Tetta!

 

(Parlato) Tetta, amore mio:

Piccè m'ha lassatu sulu co' nu fraulu?

Guarda... iò... Giuru ca ci tuerni

No ti spaccu cchiù la facce

Cu llu portacenere ti zingu

Ca t'ha 'nduttu Ziata Effa ti Patre Piu!

 

Aggiu sbagliatu e mo' sto intra li cuai ai ai

Oh, ma torna qua! Oh, Tetta!

Tetta! Tetta! Cuai ai ai a... MaliTetta...

 

_______________________

 

 

09. BRUTTA STROPPIA

 

Brutta stroppia

Cu ddhi 'cchiali ca mi parinu to' culi ti buttiglia

T'ha minatu sullu liettu la bbuttita ti ciniglia

La camisa totta 'perta e ddha conna

Ca mi pare na tovaglia

 

Brutta stroppia

Ci starnuti si 'ndi olanu li pili ti lu nasu

E li cegghie ca ti 'mboccianu la facce mentru qua rrasu

Ae int'anni ca la sera intra lu liettu

No mi tai mancu nu 'asu!

 

Brutta stroppia

'Nc'è Miminu ca vae in cerca ti furtuna

Lampa lampa ci chioe scampa e ndi zzaccu una!

 

Ma ci Diu t'ha fatta brutta ancula a ci t'ha scuncriata

Ma piccé no vai ti mieni sotta a na beddha tagghiata

Ma ci Diu t'ha fatta brutta co' li furmini e la morte

Ma piccé no bba' ti mieni a mienzu ffore

'Ndi tinimu quattru orte!

 

Quandu passi caminandu pare beddha la rrumata

Ci ti 'mpueggi allu balcone rruggia totta la firriata

Quandu vai allu campusantu e gghè ora ti chiusura

Lu custode ci ti ete pensa ca sta biessi Ti na sibbultura!

 

Piccé si brutta brutta brutta brutta stroppia!

Cu queddh'anche llitticate co' na serpe

No ti fiti truei lu numeru ti scarpe

E no buei mi 'nfierri sotta alli cuperte, e 'nsierri li porte

Brutta stroppia!

 

Ce sta passu!

T'aggiu 'ista a prima fiata sotta a lume ti petrogliu

Sta piscava an facce a mare 'ncucugghiatu su nu scogliu!

Quandu iddi ca sbattivi cu ti salvu mi minai allu sbaragliu!

 

Ce si brutta!

Allu crai ti me già t'ieri 'nnamurata

Era megghiu ci no t'era mai salvata!

 

Ma ci Diu t'ha fatta brutta e 'gnora comu na cazzogna

Ma piccé no ti 'ndi vai cu bbindi cuecciuli alla Spagna

Ma ci Diu t'ha fatta brutta co' li tronate ti Marzu

Mi ene cu ti menu quattru scaffi

E cu zzaccu ti capu allu terzu!

 

Matonna ce si brutta puhai brutta!

 

Mi inìa bbili ti fiddheciu queddhe rrobbe ti pulandra

E ti lassu culinuta intra la neve ti la Tundra

Ma siccomu ca so' omu e no so' certu candeggina

Ti to tiempu cu ti pierdi ti qua nnanzi

Mentru a quandu e crai matina

 

Ca m'ha fattu curnutu Brutta stroppia!

 

Brutta stroppia! Ungi l'acuriu!

 

_________________________

 

 

10. IESTITE

 

Iestite, ca sta sentu friddu iò pi te

Già sta 'mpilu cu ti eciu sai

Pi l'arma tua va bbiestite

 

Sandali senza li cazzetti mintite

Nc'è nu sciallu sobbra allu bitè

Va mintite li sandali

 

Guai ci a piettu nutu tu iessi ti ddo stai

Iò sta mi ndi vo ma però tu iestite.

 

Iestite, mo' va ssacci ce ti nfili te

Nc'è li calzoncini russi e blè

'Nfilatili e sienti a me

 

Ci no mo' ti nchiana la frè a quarantasei

E poi sordi cu vai allu mieticu non d'hai!

 

Iestite ca imu scire 'ddhà lu zzu Lelè

Si propriu senza chifàli te

Asbricate e iestite.

 

_________________________

 

 

11. LU SEMIASSE NO MBALE

 

La puleggia e la cinghia sontu ti n'ape Piaggio

M'è successu ti notte sotta 'nu nubifragio.

Senza cu mi 'ndi ddonu aggiu pigghiatu na buca

Ti capu e di culu l'ape si nd'è sciuta!

 

L'era fare nu 'iaggiu a Gigi Calabrese

Ma li sordi li caccia sempre a fine mese

E ci no li lu fazzu perdu n'addhu cliente

Poi tocca bbo ffazzu lu telinguente

 

Lu semiasse no mbale Lu semiasse no mbale

A ddhà mesciu Nicola ci la portu 'la cconzu

Mi la mena alla cola

 

Lu semiasse no mbale Lu semiasse no mbale

Sorta mia quantu tannu cu lla pozzu ccunzare

Aggiu fatiare n'annu.

 

Quandu ormai mi pinsava ca era tuttu spicciatu

Cullu culu an terra m'aggiu truatu ssittatu

Ma li muerti ti l'ape: ci mi la face fare?

Sotta a quarche tagghiata l'era fiunduliciare!

 

Totta l'ape no mbale Totta l'ape no mbale

A ddhà mesciu Nicola ci la portu 'la cconzu

Mi la mena alla cola

 

Lu semiasse no mbale Lu semiasse no mbale

Fosse sulu pi quiddhu!

Mo' s'è scasciata puru la coppa ti l'uegghiu!

 

Lu semiasse no mbale Lu semiasse no mbale

A ddhà mesciu Nicola ci la portu 'la cconzu

Mi la mena alla cola

 

Lu semiasse no mbale Lu semiasse no mbale

Ma li muerti ti l'ape: ci mi la face fare?

Gghete na cambiale!

 

_________________________

 

 

12. NARDÒ NARDÒ

 

Ticitila ui ca stati cu me

Non è na meraviglia sta Nardò Nardò?

 

Li strate scasciat, la gente 'ncazzat

A ddò vuei cu la truei tu ci no a Nardò?

 

Ogne matina iò mi ddescitu cu te

Mi azzu cu vo' alli ulìe: vue' bieni cu me?

 

Lu cielu è cchiù blu quandu nci si tu

'Stu core scoppia intra a me, pi te Nardò

 

Nci so' mille città, ma so' felice qua

Piccé so' di Nardò Nardò.

 

Nardò Nardò!

 

Ogne matina iò mi ddescitu cu te

Nardò iò ti amu sai peciu pi me!

 

My little town shoes are melting away

I'll make a brand new start of it in old Nardò

 

Nci so' mille città ma so' felice qua

Piccé so' di Nardò Nardò!

Correva l'anno di grazia 2003 quando finalmente mi sono deciso a mettere su cd le canzoni che componevano lo spettacolo "Alzamene il Brodo", spettacolo che ho portato in giro a partire dal mio esordio nell'agosto del 1996, fino al natale del 1998.

 

A Pasqua del 1998 avevo pubblicato, per i tipi di Besa, un libriccino intitolato Alzamene il Brodo, che conteneva i testi delle canzoni con gli accordi per chi volesse suonarle a pasquetta, e in appendice un simpatico glossario per capire meglio le parole dialettali. Il libro è andato talmente bene che qualche anno fa l'ho leggermente modificato e ristampato.

 

Ma solo nel 2003 mi sono deciso a pubblicare il mio primo cd.

La qualità è pessima, ho cantato (anche abbastanza male) su alcune basi midi, e per la verità oggi non dico che mi vergogno del risultato, ma di sicuro vorrei poter lanciare sul mercato una versione del cd suonata come se deve. In ogni caso non era importante la qualità del prodotto, il fatto che le canzoni facessero ridere era già un successo sufficiente! "Alzamene il brodo" non è solo un best seller, è soprattutto un long seller! A oltre dieci anni di distanza riesco ancora a venderne delle copie. Sarà per il prezzo superpopolare, o, ancora una volta, per il fatto che "fa ridere". Di sicuro questo cd mi ha dato e continua a darmi tante soddisfazioni!!!

 

Sulla canzone "Spunta lu mieru intra 'll'otte" devo dire una cosa: era l'unica traccia registrata con tutti i crismi, cioè non è una base midi! Solo la batteria è elettronica (programmata da Marco De Iaco) e il basso synth è suonato da Alex Zuccaro. Alla chitarra c'è Angelo Lezzi (che dice anche qualche parola nel coro) e alle tastiere sempre Alex Zuccaro. Per finire, Marco Tuma al flauto irlandese. Tutte le voci sono mie.

 

Una piccola curiosità: questo disco (e il successivo) sono stati ovviamente masterizzati e sputtanati in tutta la provincia e oltre: non esagero se dico che ha fatto il giro del mondo!!! Purtroppo però, chi lo ha masterizzato si è scordato di fotocopiare la copertina, per cui chi lo ascoltava, non sapendo chi fosse a cantare, si è inventato un nome: Li 'ntunicaturi ti Nardò. Per anni, e ancora oggi quando vado a fare spettacoli la gente mi chiede: "Ah ma sei tu che canti queste canzoni? E gli altri?". Non ci sono altri, sono un solista, un monologhista! Gli 'ntunicaturi ti Nardò sono solo una leggenda metropolitana! Posso confidarvi un segreto? È una sensazione elettrizzante sapere di essere una leggenda metropolitana!!!

CLICCA QUI PER LEGGERE LA TRADUZIONE DEI TESTI
LA STORIA
SEGUIMI SU

Info e contatti: info@baccassino.com  - Cell. 349.3964051 - All rights reserved