01. UNGI L'ACURIU A 'ddò mi scii truai!
Mi 'iddi intra na luce e poi trunò.
Tuttu mi 'mbuddhai Fucivi allu pagghiaru ti Totò! E ce ffuei mai! Parìa ca sta ssi apre cielu e terra! E cce ndi sai!
'Ddhà intra nc'era una e iò pruai 'Ndi approfittai! Tinìa to' mmenne finche qua! Ma era scuru sai e an facce iò no l'aggiu ista! Menne finche qua! 'Ndi ibbi sanitate e bene Quasi mentru 'llu crai! Nsirrai la porta Ttuppai e la citilena si stutò E deddha stìa a ddhà Mi tisse "Sontu la figghia ti Totò" Mo' tu lu sai Totò tene 'na figghia ca è di oru! Però lu cuai Gghè ca a me mi ccappò a manu la soru, E no mmi ddunai! Tinìa to' mmenne finche qua! Ma era scuru sai ean facce iò no l'aggiu ista!
Menne finche qua! 'Ndi ibbi sanitate e bene Quasi mentru 'llu crai! Quandu l'aggiu 'ista allu sole era ulutu na maschera! Ungi l'acuriu cumpare, era racchia lu sai (Iò mi scantai) Co' nu piattu ti fae! Ce cardu an capu! Mo' tocca mi la sposu ca cinò Mi stocca l'osse Titina, la mugghere ti Totò! Queddha lu sai Ae int'anni ca ole cu 'nzora sta figghia E iò 'ccappai! Comu nu crusciulone scrufulai E mi 'nguaiai! Tinìa to' mmenne finche qua! Ma era scuru sai e an facce iò no l'aggiu ista!
Menne finche qua! 'Ndi ibbi sanitate e bene
Però megghiu ci no l'era 'istu mai! Tinìa to' mmenne finche qua! Ma era scuru sai e an facce iò no l'aggiu ista! Menne finche qua! 'Ndi ibbi sanitate e bene Ma mo' sto intra 'lli cuai! Mato' sto intra 'lli cuai! (Rap) "Bona sera, so' Totò: Lu crusciulone?"
"Sontu iò!"
"Ah! Tice figghiama ca ieri ha fattu lu filibustieri. Sta cchiuìa e tuttu ti paru sì trasutu allu pagghiaru Queddha gghè na bona agnone e invece tu, si statu urpigghione! ........ Mo' lu sai lu tovere tua ci no cumandi 'tti fazzu la bua! Stu matrimoniu s'ha da fare, La racchion... la figghia mia m'ha sistimare Tu mi l'ha dissonorata Tu mi l'ha disillibbata! Ti casa mia si nd'ha bissire! E quindi tu ti l'ha ggutire! ________________________ 02. LA PURGISSIONE La purgissione San Cosimu e Damianu Ci vuei 'lla 'iti tocca 'ndi maniciamu Dai mena e 'nchiana sobbra 'llu motorinu Ci no mi sbagliu, aggiu 'istu nu luminu Stringite forte ca tocca cu tiramu Va bellu bellu, cu nno 'ndi spriculamu Ci gghè bissuta ti ddo la Cattedrale A st'ora pensu ca ha stare allu 'spitale E 'ota 'ota ti qua, Scindimu ti lu Sannà E 'ota 'ota ti ddhà, Spacca ti la 'ia Lata E ci lu vigile 'nc'è: allora pensu ca ha 'rriare Sta sentu cantare totte li piarelle. Certu ca st'annu l'onu ccunzati belli
S'è 'mmurtalatu Pippi e li confratelli Minti la vespa sobbra 'llu cavallettu Fatte cchiù 'rripa e damme cu mmi ssettu Ma quantu sordi ddha ssobbra allu cuscinu E intra 'lla chiesia non c'ete cu trasimu Sta sgarra totta, e stae menza distrutta Ddhi beddhi sordi sape ci si li futta! E 'ota 'ota ti qua, scindimu ti lu Sannà E 'ota 'ota ti ddhà, spacca ti la 'ia Lata St'annu la festa non c'è: lu vescuvu ndi l'ha 'lliata
Ti ddo l'è binuta? Non lo chiedere a me! E 'ota 'ota ti qua La chiesa scuncignata E 'ota 'ota ti ddhà La festa ndi l'ha 'lliata Speramu armenu perciò Ci ulimu ndi salvamu 'Rmenu 'ndi bionda San Cosimu e Damianu! ________________________________ 03. COCA Coca, manchi tu a Gisaria Manchi a Leveranu Ti cerca Tamianu Ttaccate sta nnocca Ci no ti troa si stocca E cu spiccia 'sta storia Ticu nu Pater Gloria Coca tu mi manchi La matina a mmienzu ffore Mentre fazzu pitalore Iò pensu a Coca Coca, soruta Rusaria Stae allu 'spitale! Tu fatte truare Ca mi pare a meve 'Acante quistu liettu Qua senza Coca! Coca, mmienzu alla campagna Sulu iò so' persu Chiama lu tottore! Sta mi sentu nu tulore Ca mi sgava intra llu piettu No mi l'ieri bbuta fare Tornate Coca! Coca: ci so' statu ngordiu Mi l'eri bbuta ddire Ti pregu mo' ritorna Qua stamu co' cataveri E mammata mi 'lletica E cu totta la trebbia Mi secuta con rabbia! E iò tegnu na colica Sto minatu allu tivanu Ma gghè sempre ventinove Ti pensu Coca! Coca, tornate a Gisaria No mi 'bbandunare Figghiuta non mbole Cu mi sente a meve La face a dispiettu Tornate Coca Coca, qua nc'è na mafagna Mo' ca sta nci pensu Ae 'intiquattr'ore Ca no bbeciu Salvatore Mi sa ca m'iti futtutu E m'iti fattu curnutu! Mannaggia a Coca! _________________________ 04. 'DDHRA SUSUSU ALL'ANDITA Sorta, ce ccappai! Ddo' mi scii truai! Cu sta fatìa iò la sbagliai No ssacciu mancu ci 'rrìu a crai Lu mesciu qua lassò li fierri Mo' tocca nchianu iò: ce niervi! 'Ddhrà sususu all'andità Tocca cu 'nchiani propriu tu 'Ddhrà sususu all'andità Porta li fierri allu mesciu 'Ddhrà sususu all'andità
Tocca cu 'nchiani propriu tu 'Ddhrà sususu all'andità Ci scruefuli si futtutu! Statte accortu cu no 'mpica Mo' passa e tienime la rica Minti to' craffie alla culonna E cu ti scanza la Matonna Lu montacarichi scasciatu E lu taulone m'ha sbutatu! 'Ddhrà sususu all'andità Tocca cu 'nchiani propriu tu 'Ddhrà sususu all'andità Porta li fierri allu mesciu 'Ddhrà sususu all'andità Tocca cu 'nchiani propriu tu
'Ddhrà sususu all'andità Ci scruefuli si futtutu! _________________________ 05. STARE SENZA BITÉ Ha dittu tice lu ministru ca imu sparagnare o nui Sì e no tra n'annu divintamu tutti poveri
Piccé sordi non ci nd'è Iò scìa cu ccattu mentru a ieri a ddhà 'llu salumieri E lu pajava sempre e mo 'invece no llu paju cchiù! Ae to' misi saperà, o puru tre Ca no mangiu cchiù purchetta Ca sordi non c'è
Paja corrente, glione e sarmente... Tegnu nu figghiu ca cu mangia vae rrubbandu ed io Ti nu momentu all'addhu spicciu intra 'llu carciru Piccé minorenne gghè! Nd'onu tagghiatu lu telefunu, la luce e poi Nusterza notte nd'onu chiusu puru l'acquetottu! E iò mo' tegnu nu cuai: Murroite! E senz'acqua co' ti llai? Forza, timmila te! No tegnu bene, sta passu li pene! Stare senza bité, io no Stare senza bité: no ssi può! Specie ca poi cchiù ti passanu l'ore Cchiù scoppi pi l'uscore! Stare senza bité, io mai Stare senza bité: non potrei! E mo' ca fatiamu No paja mai lu patrunu! Vistu ca non c'è versu cu mi llau io Sta bbandu bbeciu ci mi acchiu na pumata Tegnu l'Hirutoite! Tice muggherima ca queddha no mi serve e poi Mi sa ca è megghiu ffazzu na scappata A ddhà 'llu mieticu E cino mo sai ce nc'è? Vo' ddhà Totò! Quiddhu l'acqua mi la 'mpresta ca poi li la to'... Iò non di l'aggiu Mo' ae ti maggiu! Stare senza bité, io no Stare senza bité: no ssi può! Specie ca poi quandu passanu l'ore Ti torna lu bbulliore! Stare senza bité, io mai Stare senza bité: non potrei!
Tocca cu spettu mmi tae lu stipendiu Ma mentru ttandu ahi ahi! _________________________ 06. TORO-EMA Prendi una tonna, futtila a mare Fa cu si 'mpara a natare E ci no 'mbole portala fore Fa cu riccogghe cicore! Falle 'itìre ca sì cumandante Talle cuerpi, cchiù cuerpi ca puei Quandu la sera ti 'lliei li mutande. Ti quarda intra 'll'uecchi e ti tice: "Ce bbuei?!?!?" E allora 'itìmu ci cumanda qua Ci gghè lu masculu o la femmina E allora 'itìmu ci cumanda qua Ti la mugghere t'ha fà rispettà! Pigghia na tonna, stoccale l'anche Fa cu zumpa pi llu tulore No fare bbili cu ssi la scanza:
Talle, fa cu vae allu tottore! Falle 'itìre ca tu no ssi fessa Poi l'ha dire ca la atti piccé
Tu sta 'rrìvi straccu ti mienzu a fore E lu piattu prontu a 'ntàula non c'è. E allora 'itìmu ci cumanda qua Lu piattu a 'ntaula mi la fa' trua'! E allora 'itìmu ci cumanda qua Quandu vo' straccu ogghiu mangiu a tattà! No cara amica, no sciamu t'accordu Tocca tti la ribadicu! Gghè l'una e menza e non ha mminisciatu E iò mo' tocca mi sbricu! Non esiste ca faci palore Piccé oce Tumenica gghè T'aggiu tittu aggiu scire allu campu: Lu sai la partita oce zzacca alle tre! Senza pallone un uomo che cos'è? A qua bisogna mmi la 'mpueggi a me! Senza pallone un uomo che cos'è? Lu campu è l'unica legge ca nc'è! _________________________ 07. IMU SCIRE ALLU 'INDIMARE Azzate mi raccomandu ca imu scire allu indimare
Ci 'nc'ete ua a ccugghire ancora Ci 'nc'ete ua a tagghiare Azzate cumpare Armandu ca imu fare li carrare Ca cinò culla tina an cueddhru no puei passare Ca cinò tu culla tina an cueddhru an terra vai! Sontu iò e si puru tu Ca imu scire cu mmuntamu Iò zzaccu ti sulla strata e tu ti l'addhra manu E sontu iò e si puru tu Ca 'nd'imu fare sei orte Ca 'nd'è piaciutu cu sciucamu ieri a staccia E oce sta 'ndi pare 'nforte E sontu iò e si puru tu. E sontu iò e si puru tu. Azzate mi raccomandu ca imu scire allu indimare
Ci 'nc'ete ua a ccugghire ancora Ci 'nc'ete ua a tagghiare Azzate cumpare Armandu ca imu scire allu indimare Ci 'n'c'è 'na tina a bbinchire ancora lassala a ddhrà Ci 'n'c'è 'na tina a cariciare allora 'nducila a qua! E sontu iò oppuru si tu Ca ha piertu l'uecchi pi lu scantu Ca ti friseddhe ti 'ndi futti quattru cocchie E poi pi lu tulore vai allu chiantu E invece iò lu sai puru tu mi calu megghiu alli miluni Ca ti onchianu la panza e di notte 'Mbueddhi tutti li caciuni E lu cchiù fessa tra meve e te, Mi sape tantu ca no sinti te! Azzate cu cetti sangu, ca imu scire allu indimare. Sontu iò, sontu propriu iò Ca mo' ti to' an capu lu specchiu Ci no ti mieni ti lu liettu ma veloce, 'I ca ti sputu intra 'n' uecchiu Ca muggherima queddhra racchia, Mi 'nd'ha minatu all'istante Ca intra lu liettu queddhra m'ha misu, Tre scurzuni e do' tarante E mi azzu iò, ti azzi puru tu. Mi azzu iò, ti azzi puru tu! Azzate cu cetti sangu, ca imu scire allu indimare. ....................................... Azzate cumpare Armandu ca imu scire allu indimare Ci 'nc'ete ua a tagghiare ancora si taggherà! Ci 'n'c'è 'na tina a bbinchire ancora lassala a ddhrà Ci 'n'c'è 'na tina a cariciare allora 'nducila a qua! Lu candillinu ti l'ha sucare ancora: Cumpare Arma'!!! _________________________ 08. MESCIA GINA ABATE Ma ce cazza vuei? Iò mo' sta vvo alla zzita! Imà: li cazzi nuei So' stritti ti la vita Mo' vo' ti press Lu prete già sta prea Rischiu cu mmi perdu Cunfetti e bomboniera Ci tu sta biessi a ci li li to Ci tu sta biessi a ci li li to Va' portali ti pressa a Va' portali ti pressa a Va' portali ti pressa a Mescia Gina Abbate Mescia Gina Abbate È sciuta a spassu paru Totò: M'ha dittu l'agnone ca non ci sta. Ci ogghiu qua nc'è Pippi e 'Ntunietta Tornu quand'è crai però crai mi la fa! Sta sienti quand'è crai tornu iò Sta sienti quand'è crai tornu iò Alle ottu, le ottu e menza Alle ottu, le ottu e menza Alle ottu, le ottu e menza Mescia Gina Abbate Mescia Gina Abbate Quattru lemoni cu ssi ripigghia Totò La figghia sta cumbatte A tutti tice. "Sciò" Gina ha pruatu ssi ccite perciò Tocca cu mi capacitu, Mi giru e mi 'ndi vò. E mo' 'sti cazzi a ci li li to'
E mo' 'sti cazzi a ci li li to' Cu gli egna na saiemma! Cu gli egna na saiemma! Cu gli egna na saiemma! Mescia Gina Abbate Mescia Gina Abbate S'è minata intra 'llu cess S'è minata intra 'llu cess _______________________ 09. 'ULIA TTI CETTU QUIDDHI SANNI 'Ulìa ti cettu quiddhi sanni Prima cu rrivi a quindici anni E poi mi sentu cu do' cori Ci t'aggiu fare l'uecchi 'gnori E mi 'ndi lleu lu pinsieri! 'Ulìa ti cettu quiddhi sanni Ci va mi ccappi intra lli manu Ti spezzu fibia e sperone Poi la clasvicola e l'esternu Ma puru ca si ancora agnone Iò no mi fitu cu ti 'nfeeerru OOh! Ce dulore intra la spaddha: M'è scalata l'ernia Ooh stu tulore, sta mi scumpigghia! Mbee! 'Ulìa ti cettu quiddhri sanni Ti scasciu a ncapu 'nu margiale
E megghiu parti ti qua nnanzi Ma per il tuo bene Prima cu ti fazzu male! 'Ulìa ti cettu quiddhi sanni Ti to' 'nu cuerpu ti judò Lu contropelu alli basette
Lu taccu intra lu palatu Ma ci mi quardi cu quiddh'uecchi Megghiu mi to' malatu 'Ulìa ti fazzu tantu male Pi li cose ca m'ha ddittu Mo' ti fazzu na ceretta Alli pili ti lu piettu Ce sta faci cu 'ddha zzappa Statte cuetu ragiunamu E mi raccomandu l'anima Cu no mmi rimane a manu Ooh! Ce dulore intra la capu È 'rriatu lu caniatu Ooh! Stu tulore sta mi ssabbissa Spicciamula sta rissa Ooh! Quistu sta mi tempesta E m'aggiu misu intra li Guai! E m'ha cittatu mienzi sanni Abbia ca l'aggiu quarant'anni E ci mi rronzu 'n'addhra fiata Se mi ene cu fazzu mazzate È megghiu cu fazzu pinsieri! _________________________ 10. CI TORNA LI LA TICU T'ha misu la sveglia alle nove e venti Ca cu bba' fatii non buei ndi sacci nienti Ti la faci sulu cu lli telinguenti E mi cerchi sempre a meve li contanti Ma stasera quando 'rrìa santu Mazzone Fazzu cu nno biessi mancu susu allu purtone! Oce sai fazzu 'bbiti però Ca imu 'rria' a ci si tu e ci so' iò! Sona menzatìa e ancora tu sta duermi E iò sta mi ulutu già a mienzu alli iermi Ti pigghi lu cafè senza facce llavata E iò m'aggiu fattu già menza ciurnata! Mo' ci torna li la ticu e a qualunque costu Aggiu fare ti li tae, m'ha lliare stu custu! Tieni già intott'anni lu sai Ma tu no, non ci pienzi allu crai! Ci eri comu me ieri chinu già n' addhu tiralettu Ma so già le tre e tu ancora stai stisu intra 'llu liettu No ti campu cchiù e di quand'e ccrai va troate na casa Ca ci no fatii non ci riescu cchiù mancu pi lla spesa! Na fatìa, Na fatìa, Na fatìa!
Ti ndi bbinchi criti sai ca non ci cangiu itea!
No ssi può, no ssi può, no ssi può Stindicchiatu intra llu liettu Ci mi fitu ulìa ti attu, no ssi può! Ticu, ma ci t'ieri armenu tiplomatu! Nu stuezzu ti carta e t'ieri sistimatu! Trentato' milioni allu bricatieri E t'era 'mbattutu alli carabinieri! Quante fiate t'aggiu tittu: "t'ha occupare" Piccé sempre iò a te no ti pozzu campare! Tegnu già settant'anni, paliò: Ci nci so' oce, crai non ci so'! Ci eri comu me sta 'nfilài tabbaccu comu na saietta E invece stai 'ddhrà Cu ti squagghi fumu intra 'ddha sicaretta Non di l'aggiu cchiù, malitettu a te e ci t'ha scuncriatu
Era ulutu nu figghiu tottore e invece si nu sciabbicatu! Sorta mia! Sorta mia! Sorta mia! .............................................................. No ssi può, no ssi può, no no ssi può! Cu tuttu ciò ca mi si figghiu Ci mi fitu ulìa ti squagghiu, no ssi può! Propriu no! _________________________ 11. MESCIO TI QUALITÀ,CERTAMENTE Una vecchia bitoniera Chena ti conza ti prima manu Cu cementu, tufu e sabbia ti Nevianu! Mi la pigghiu ca mi serve: M'aggiu spicciare la casa a Ggisaria! Sulli scale travertinu Sulli scaluni monocottura Tracciatu tiaconale culla fuga E lu battiscopa marrò! Cerco un mescio di qualità, piastrellista Ca no lli fazzu mai mancare la fatìa Mancu quandu è festa! Overrennoveraghè! Cerco un mescio di qualità, 'nu tubbista Cu no mi fazza mai mancare l'acqua cauta Specie quandu è festa! Overrennoveraghè! Sta mmi ciocu nu miliardu Cu paiu tutti li mesci
E quiddhi cchiù cari so' li 'ntunicaturi! Li finescie ti alluminiu Però quiddhu fintu legnu Ca pare cchiù bellu e 'nc'è puru a colori! A me mi piace lu avana! Cerco un mescio di qualità, 'nu marmista Cu mi fazza li soglie allu fucalire E alla porta-finestra! Overrennoveraghè! Cerco un mescio di qualità, elettricista
Cu mi mmunta li lampatari E puru li faretti pi lla festa! Overrennoveraghè! Quattru pari pari Quattru pari pari Quattru pari pari Overrennoveraghè! ___ _________________________ 12. IENI BBÌ Quandu truai la mmachina singata Iò con calma ti chiamai Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... E poi sciucandu a palla m'ha Scasciatu la vetrata, e mo' Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... Ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì...
Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... E ti 'mpristai li bricichette: L'ha forate totte toi! Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... Tinìa la bomboniera ti quandu Ha sposatu soruta... Mi l'ha spriculata! Ieni bbì! Ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì... Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... Ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì... Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... Ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì, ieni 'bbì... Mi l'ha spriculata! Ieni bbì! Ma questa no mi l'ieri fare La capasa propriu no Ieni 'bbì ce ha fattu, ieni 'bbì... Ca nc'era li 'ulìe gnore
L'era fatte propriu iò!
Lliatibbe ti nanzi, Lliatibbi! Lliatibbi, lliatibbi, lliatibbi, lliatibbi! Lliatibbe ti nanzi, Lliatibbi!
Lliatibbi, lliatibbi, lliatibbi, lliatibbi! Li cuastu la facce, lliatibbi! _________________________ 13. PERENOSPULA Mena mena 'Ntunietta Mena mena 'Ntunietta. Ccugghite ca sta scuresce E poi iò no bbeciu cchiù Meh, no ffare cu ti ncresce Pigghiame 'ddha proule blu Bbiciname ddhu bitone Ca iò enchiu lu pilone Qua oce imu spicciare No pozzu turnare crai Mena, bbocca lu liquidu 'Ccitimu sta perenospula 'Mbilinamula! Cu no torna cchiù! Perenospula, 'ddhu 'erme ca M'ha misu sempre intra lli guai! Ahi Ahi! Uh Uh Mena Mena Quarda queddha: sta 'nfannecia... Mancu ca sta puempi tu! So' rimaste a fare tre quattru filare E poi scapulamu! Speriamu cu tenge bbona La pampana cu ssi 'ddona Ca 'nc'ete la miticina
E cu no 'mmalazza cchiù! Cinò, tocca lla nzurfu! Mannaggia alla perenospula!
Gghè 'nna tiaula! Non ci more mai!
Perenospula... Queddha bastarda Oce vae, ma torna crai! Uh Uh Mena Mena Mena mena - Mena Mena Mena mena 'Ntunietta Mena mena 'Ntunietta. Sciacquate la menza e sciandile Ca ormai lu sole non c'è cchiù Iò li to' na botta a 'st'arulu Ca no mi sta mmi caccia cchiù Mancu na pesca! Oh no, O n'arnacocchia! Oh, no! Ma cuarda un po' tu co' tocca campa Nu poveru furese Spende tanti sordi e no ccogghe nienzi, E iò megghiu cu non ci pensu 'Utamu l'ape e sciandile, meh... Mena la pompa e lu bitone sobbra. Mena 'Ntunietta pi favore. Mintime la pompa 'ddhà
'Ddhà ssobbra 'll'apiceddha Ccugghite ca sta scuresce! Caricala 'Ntunietta Caricala 'Ntunietta _________________________ 14. EHI, UCCIÙ Ehi Ucciù: stai intra 'lli cuai Sta ti 'ssama qua la cramegna Va mmena lu seccatuttu o tu No bbiessi cchiù ti 'ddha cramegna Ehi Ucciù, ma comu gghè Puerti 'ddh'uecchi mmattuliciati Va mmenate sullu liettu e la free Pordarsi puru cu no tti egna E mo' m'ha dire comu mai, Ucciù, ti truai Ca sta tti 'ccattavi 'na berlina. Tu sordi non d'ha bbuti mai e mo' tu l'hai Non è ca m'ha fattu na cinquina! Na na na na na na na naaaa! Ehi Ucciù, ma comu gghé 'Nd'ha tiratu 'ddhi beddhe igne E invece cu tagghi l'erva mi sa Ca sta la eciu sempre cchiù ierta... Mo' ca nci pensu: martedì, Ucciù, 'iddi Ca ti riccugghivi la chiantime E nustirzignu ca passai sta lla pumpai E poi l'ha minatu la cuncime! Na na na na na na na naaaa! Ehi Ucciù, ma cuarda qua Ce fugghiazze questa cramegna È strana e mi sa tantu a me Questa no gghè filu cramegna! Mena mena mena mena Mena mena Meh! Na Na Na Cananapa! Cananapa! Ehi Ucciù!

Il Cd "Alzamene il Brodo" ottenne un successo clamoroso, strepitoso. Ovviamente i pirati non tardarono molto a masterizzarlo e cominciare a venderlo alle "Quattro Colonne" (località marina sita a Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò). Credo con buona approssimazione do poter quantificare il totale delle vendite del Cd intorno alle 6 / 7000 copie. Ovviamente la maggior parte l'hanno venduta i pirati. Cosa terribilmente demoralizzante, se si considera il fatto che io vendevo i miei cd allo stesso prezzo dei pirati, con la differenza che almeno io spendevo soldi per fare le copertine a colori!!!

Comunque, il grande successo di "Alzamene il brodo" cominciò a creare una forte aspettativa per un secondo cd: alla gente uno non bastava più, il mio pubblico voleva di più! Così nell'autunno del 2003 mi sono di nuovo chiuso in studio con i ragazzi del Musiclub di Aradeo e abbiamo inciso il nuovo cd: Ungi l'augurio

 

Il titolo (come era già successo per Alzamene il brodo) è l'italianizzazione di una frase dialettale, "Lungi l'acuriu" che generalmente a Nardò viene pronunciato 'Ungi l'acuriu. La traduzione letterale è "Speriamo che non si verifichi mai", e la frase va pronunciata dopo che qualcuno ha paventato esiti nefasti di una qualche vicenda, quindi in realtà l'augurio è che non si verifichi mai qualcosa di brutto.

Es:

Gino: Quiddhru oce cu 'ddhra mmachina s'ha spriculare!

(Luigi: Hm, secondo me per come guida egli oggi avrà un sinistro!)

Tora: Naaa, ungi l'acuriu!

(Salvatora: Oddio, speriamo di no!)

Spesso la frase si utilizza anche in altri ambiti, per esempio quando per strada si incontra qualcuno vestito particolarmente male, o con un taglio di capelli o un trucco pacchiano. Oppure quando incontri qualcuno che ti sta antipatico. O ancora, quando un tuo amico o una tua amica si fidanzano con qualcuno che a te non piace particolarmente.

Es:

Luiggi: Sai cu ci s'è misu Ddariu? Cu 'Effa!

Gglautio: Ungi l'acuriu!

(Luigi: Lo sai con chi ha stretto una relazione Dario? Con Genevieve!)

(Claudio: Povero diavolo, che pena mi fa!)

 

La mia piccola filosofia professionale è la seguente: tutto ciò che fai deve essere meglio di ciò che hai già fatto. In che modo "Ungi l'aucuriu" è migliore del Cd precedente? Intanto perché nel registrarlo ci ho messo un po' di cura in più. Si tratta comunque di file midi, ma in questo caso quasi tutte le chitarre sono vere (suonate da Angelo Lezzi), in molte canzoni io stesso ho suonato il basso (e sinceramente non vedo in che modo questa possa essere una miglioria rispetto ad Alzamene...) e poi mi sono avvalso della collaborazione di alcuni amici "cantanti / attori" che hanno interpretato vari ruoli o semplicemente hanno fatto il coro: Giuseppe Tarantino, Annamaria Gatto, Claudio Cavalera e altri.

 

Data ufficiale di uscita 19 novembre 2003. I testi sono tutti miei con i soliti mega-aiuti da parte dei miei cugini.  "La purgissione", "Ci torna li la ticu", "Ieni bbì"e "Imu scire all'indimare" sono idee di Giuseppe o Massimiliano o Gianluca che io ho sviluppato e perfezionato. La prima strofa di "Toro-ema" è come una barzelletta: non sapremo mai chi l'ha inventata per primo, ma erano già anni che circolava prima che io la "istituzionalizzassi" nel mio cd. Come al solito tra gli artisti parodiati ci ho messo dentro i Pooh e i Beatles (in realtà un giorno potrei fare dei Cd "dedicati", solo parodie dei Pooh, solo parodie dei Beatles...). "La purgissione" e "Mescio di qualità" sono ormai due classici, ma anche "Mescia Gina Abate" è una tra le più richieste durante gli spettacoli live. "Perenospula" invece non è mai stata eseguita dal vivo e in generale è passata abbastanza inosservata, eppure è la mia preferita, probabilmente è la parodia che mi è venuta meglio... spero un giorno di poterle dare la dignità che merita.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE LA TRADUZIONE DEI TESTI

Torna Alla Track List

Torna Alla Track List

LA STORIA

Info e contatti: Abac Entertainment (Abac Digital Studio snc), Via S. Sonnino, 54 - 73048  Nardò (Le) - info@baccassino.com

P.Iva 04300050756 - Cell. 349.3964051 - All rights reserved